کتاب زایش سرمایه داری

The Birth of Capitalism
از چشم انداز سده بیست و یکم
کد کتاب : 21203
مترجم :
شابک : 978-6004052085
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 410
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 2011
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 29 مرداد

معرفی کتاب زایش سرمایه داری اثر هنری هلر

در پرتو بحران عمیق سرمایه داری و تداوم انباشت سرمایه داری غیرغربی، هنری هلر بحث های پیرامون گذار از فئودالیسم به سرمایه داری در اروپا و جاهای دیگر را دوباره بررسی می کند.
هلر با تمرکز بر استدلال‌هایی درباره منشأ، ماهیت و پایداری سرمایه‌داری، قرائتی جدید از شواهد تاریخی و بازجویی انتقادی از بحث گذار ارائه می‌کند. او این ایده را مطرح می کند که سرمایه داری باید به عنوان یک موجودیت سیاسی و همچنین اقتصادی درک شود. این کتاب جان تازه‌ای به بورس می‌دهد و رویکرد اقتصادی بیش از حد رابرت برنر را که طی ده سال گذشته حمایت فزاینده‌ای را به دست آورده است، به چالش می‌کشد. کتاب زایش سرمایه داری نتیجه می گیرد که آینده ی سرمایه داری بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر است.
بینش های جدید در این کتاب خواندن آن را برای دانشجویان متعهد و دانش پژوهان اقتصاد سیاسی و تاریخ ضروری می کند.
با کتاب حاضر، که سومین اثر در زمینه بحث گذار از فئودالیسم به سرمایه داری است، این مجموعه به پایان می رسد. هنری هلر در این کتاب، به تمامی بحث های گذشته و نظریه پردازهای اصلی آن اشاره می کند و از منظری دیگر به نقد و بررسی دستاوردهای آنها می پردازد. در واقع، این کتاب تکمله ای است شایسته برای نتیجه گیری از بحثی که هفتاد سال میان نظریه پردازان مارکسیست و غیر مارکسیست جریان داشته است. این بحث به هیچ وجه از جنس مجادلات آکادمیک فارغ از مشکلات و مسائل دنیای امروز نیست، بلکه دقیقا پرسشی، که راهنمای آن است، همان معضلی است که انسان امروزی با آن دست و پنجه نرم می کند: جامعه انسانی به کدام سو در حرکت است: تداوم آبدی سرمایه داری، با فراز و نشیب های موقتی با رکودی پایان ناپذیر و سقوط به قهقراء یا نه، گذار سرنوشت ساز به سوسیالیسم؟

کتاب زایش سرمایه داری

نکوداشت های کتاب زایش سرمایه داری
A comprehensive, critical but balanced account from a classical Marxist perspective of the entire debate and its various controversies
گزارشی جامع، انتقادی اما متعادل از دیدگاه مارکسیستی کلاسیک از کل بحث و مناقشات مختلف آن
Neil Davidson

Sets a new standard in the study of the transition from feudalism to capitalism
این کتاب استاندارد جدیدی را در مطالعه گذار از فئودالیسم به سرمایه داری تعیین می کند.
Michael Perelman

قسمت هایی از کتاب زایش سرمایه داری (لذت متن)
روش شناسی مارکسیستی و مقولات تحلیلی شرکت کنندگان اصلی این مبحث، کمک می کند تا وحدت این بحث به رغم اختلافات فاحش صاحب نظران در استدلال و تأکیدشان، حفظ شود. درونمایه های کلاسیک مارکسیستی مانند ماهیت شیوهٔ تولید، ماهیت سرمایه داری به منزلهٔ نظامی جهانی، اهمیت نسبی محرک های اولیهٔ داخلی و خارجی در زوال فئودالیسم و ظهور سرمایه داری، رابطهٔ مناسبات اجتماعی تولید و مناسبات مبادله ای، پیوند نیروهای مولد و رشد طبقات، رابطهٔ سرمایهٔ مالی، بازرگانی، کشاورزی و صنعتی و نقش دولت، محورهای اصلی بحث را تشکیل می دادند. در نگاه اول، به نظر نمی رسد بحران های فئودالی در اروپای سدهٔ چهاردهم، پروس اوایل سدهٔ نوزدهم و ژاپن در «دوران بازگشت» می جی، نقاط مشترک چندانی با یکدیگر داشته باشند. اما این نمونه های مشخص و مستقل از هم، موجد پرسش های معین نظری می شوند که آن ها را به هم پیوند می دهد، مانند رابطهٔ شیوهٔ تولید سرمایه داری با شیوه های تولید پیشین، اهمیت مناسبات طبقاتی در برابر اهمیت دسترسی به بازارهای جهانی و نقش سطح توسعهٔ نیروهای مولد در این گذار.