کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان

Around Self-rule of Iranians
کد کتاب : 6183
شابک : 9789647514033
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 222
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2018
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 11
زودترین زمان ارسال : 19 اسفند

معرفی کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان اثر حسن قاضی مرادی

حسن قاضی مرادی در رشته مکانیک تحصیل کرده و پژوهشگر در حوزه جامعه شناسی و مترجم است. وی در این کتاب به بررسی ویژگی های جامعه ایران پرداخته و آن را با جوامع غربی مقایسه کرده است. حسن قاضی مرادی خود مداری را که دارای ریشه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی است با فرد گرایی غربی متفاوت دانسته و به عنوان یکی از ویژگی های متمایز کننده جامعه ایرانی برشمرده و یکی از دلایل اصلی آن را حکومت استبدادی می داند. نویسنده در تعریفی که از خود مداری در کتاب ارائه کرده آن را معادل خود محوری بیان کرده یعنی گرایش انسان به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع شخصی و خصوصی آنی و فوری به عنوان تعریف جامع خودمداری در نظر گرفته می شود. از نظر نویسنده یک انسان فردگرا در جوامع غربی هدف فردی خود را به هدف اجتماعی ترجیح می دهد و در چارچوب اجتماعی سعی بر این دارد تا آن را محقق سازد اما فرد خود مدار از هر شیوه ای که بتواند استفاده می کند تا هدف فردی خود را عملی کند، خواه این شیوه در چارچوب جامعه و قوانین آن باشد یا نباشد. حسن قاضی مرادی نه تنها صرفا بر شناسایی و معرفی این پدیده و ریشه یابی آن اکتفا نکرده است بلکه راه حل هایی نیز برای درمان این معضل ارائه کرده است چرا که به عقیده او یکی از موانع اصلی در روند تجدد خواهی در ایران و استقرار حق ایرانیان در تعیین سرنوشت خود، همین خود مداری است. این کتاب در سال 1387 توسط انتشارات اختران به چاپ رسیده است.

کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان

حسن قاضی مرادی
حسن قاضی مرادی (متولد ۱۳۳۲، تهران) پژوهش گر حوزه جامعه شناسی و مترجم ایرانی است.پژوهش های او عمدتا در حوزه روانشناسی اجتماعی مردم ایران و تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران است.
قسمت هایی از کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان (لذت متن)
خود مداری (معادل خودمحوری، تک روی)- متمایز از فردگرایی غربی- یکی از ویژگی های روانشناسی خاص ما ایرانیان در قلمرو هستی فردی و اجتماعی مان است. در این رساله گرایش انسان به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع شخصی و خصوصی آنی و فوری به عنوان تعریف خودمداری در نظر گرفته می شود. در سنجش زمینه های خودمداری، حکومت استبدادی به عنوان مهم ترین عامل روبنایی آن معرفی شده و سپس وحدت و تضاد خودمداری و حکومت استبدادی همراه با شیوه زندگی خودمدارانه همچنان که برخی ویژگی های فکری، کرداری و عاطفی خودمداری مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز اشاره ای می شود به چگونگی مبارزه با خودمداری به عنوان یکی از موانع مهم در روند تحقق تجددخواهی در ایران و استقرار حق ایرانیان در تعیین سرنوشت خود.

بر جامعه ی ذره ای شده غربی، فرد گرایی و بر جامعه ذره ای شده ایرانی، خود مداری استقرار یافته است.

فردگرایی که بر هویت فردی بورژوایی مبتنی است بر این باور است که فعالیت اقتصادی آزاد و مبتنی بر منافع خصوصی هر فرد، در کل به نفع جامعه است .