ناصرخسرو قبادیانی

ناصرخسرو قبادیانی

ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف به ناصرخسرو (۳۹۴–۴۸۱ ه‍.ق) از شاعران بزرگ فارسی‌زبان، فیلسوف، حکیم و جهانگرد ایرانی و از مبلغان مذهب اسماعیلی بود. وی در قبادیان از توابع بلخ متولد شد و در یمگان از توابع بدخشان درگذشت. وی بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفه و حساب و طب و موسیقی و نجوم و کلام تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تأکید کرده‌است. ناصر خسرو به همراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته‌است.وی در آثار خویش، از آیات قرآن برای اثبات عقاید خودش استفاده کرده‌است.

کتاب های ناصرخسرو قبادیانی

دیوان حکیم ناصر خسرو


سفرنامه ناصرخسرو


شرح سی قصیده


دیوان ناصر خسرو


سفرنامه شیرین ناصر خسرو


داستانهای کهن ایرانی


دیوان ناصرخسرو قبادیانی


زادالمسافرین


دیوان ناصر خسرو


وجه دین


گشایش و رهایش