علی صابریان

علی صابریان

علی صابریان متولد سال 1368، دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه لیسبون پرتغال، دارای کارشناسی ارشد MBA  بازار سرمایه دانشگاه علوم اقتصادی تهران، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران ( پلی تکنیک)، و کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. وی از سال ۱۳۹۰  کاملا بر روی مبحث سرمایه گذاری در بازار ایران متمرکز شده است. تمام مطالعات را پیرامون شناسایی بهترین فرصت های سرمایه گذاری در ایران  قرار داده. هم اکنون مدیر مجموعه خانه سرمایه هستم مجموعه ای که هم سرمایه گذاری می کند و هم سرمایه گذاری را آموزش می دهد.

کتاب های علی صابریان

طرز فکر