صالح طباطبایی

صالح طباطبایی

صالح طباطبایی، نویسنده، مترجم و منتقد، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشتۀ علوم شناختی از دانشگاه شهید بهشتی گرفت. سپس تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکترای تخصصی رشته علوم شناختی، گرایش زبانشناسی شناختی، در دانشگاه تربیت مدرس پی گرفت. علایق فرهنگی او همواره به فلسفه، هنر و ادبیات معطوف بوده، و در سال‏های اخیر، در کنار ترجمه و تألیف آثاری در زمینه علوم شناختی، زبانشناسی و تاریخ پژوهی، به‏ویژه، به ادبیات داستانی نیز پرداخته است. رمان «زمستان مومی» تازه ترین اثر داستانی اوست. 
از جدیدترین آثار دیگرش می توان از عناوین زیر یاد کرد:
ترجمه «خدا به روایت قرآن: بررسی انتقادی» اثر جک مایلز، نشر نی، 1400
تألیف «مروری بر نظریه‏های زیبایی در علوم شناختی»، نشر نی، 1400
ترجمه «تاریخ و ساختار زبان» اثر ترنس گوردون، شیرازه کتاب ما، 1399
ترجمه «پیامبر صلح در گرماگرم ستیز امپراتوری ها»، اثر هوان کُل، روزنه، چاپ سوم، 1399
ترجمه «طراحی موفق بر پایه علوم اعصاب شناختی»، اثر مارکو مایوکی، روزنه، 1397


از میان مقالاتش، برخی به نقد کتاب اختصاص یافته‏ اند، از جمله:
- "نقدی بر کتاب سیری در هنر ایران اثر پوپ و همکاران"،  خیال، فصلنامۀ فرهنگستان هنر ایران، شماره ۱۷، بهار ۱۳۸۵، صص ۱۸۰-۱۸۶، برگزیده در چهارمین جشنوارۀ نقد کتاب (خانه کتاب، تهران، آبان ۱۳۸۶)
- "فرسنگ ها تا فرهنگ: نقدی بر فرهنگ نامۀ معماری ایران در مراجع فارسی"، کتاب ماه، کلیات، ماهنامه تخصصی نقد و بررسی کتاب، دی ۱۳۸۹، صص ۳۴- ۴۱. برگزیدۀ جشنوارۀ نقد کتاب (خانه کتاب، تهران، آذر ۱۳۹۰).
- "نقدی بر کتاب اسلام: هنر و معماری"، گنجینه، کتاب تخصصی علمی- پژوهشی هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی، کتاب دوم، ۱۳۸۹، صص ۱۰۹-۱۱۴. تقدیری جشنوارۀ نقد کتاب (خانه کتاب، تهران، آذر ۱۳۹0)
- "منارۀ بلند بر دامنۀ الوند: مروری بر دانش‏نامۀ دانش‏گستر،" کتاب ماه کلیات، شمارۀ ۱۷۵، تیر ۱۳۹۱، صص ۶۰-۷۳. برگزیدۀ دهمین جشنوارۀ نقد کتاب (خانه کتاب، تهران، دی ۱۳۹۲).

کتاب های صالح طباطبایی

نمادپردازی آوایی


تسلیم یا اسلام


خدا به روایت قرآن


مروری بر نظریه های زیبایی


تاریخ و ساختار زبان


محمد


درباره نقد


طراحی موفق


زمستان مومی


ابن هیثم


نویسندگان برجسته قلمرو هنر


دائره المعارف مستشرقان