شینسوکه یوشی تکه

شینسوکه یوشی تکه

شینسوکه یوشی تکه (ProfileShinsuke Yoshitake) متولد 1973 در استان کاناگاوا است. تصویرگر و نویسنده کتاب کودکان می باشد. ایجاد کمیک، تصاویر کتاب کودکان، نقاشی ها و مقاله های مصور در مورد چیزهای کوچک در زندگی روزمره ما از فعالیت های وی می باشد.

کتاب های شینسوکه یوشی تکه

من دلیل دارم


کتاب فروشی نیست در جهان


این کش مال من است


بیش از این ها باید باشد!


چرا من این احساس را دارم؟


می توانم یک من دیگر بسازم؟


شاید سیب باشد


حوصله سربر‮


یک گرفتاری دیگر