حسن کامشاد

حسن کامشاد

حسن کامشاد (جسن میرمحمد صادقی) متولد اصفهان است، او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان و دبیرستان ادب طی کرد پس از دبیرستان با دیپلم ادبی برای ادامه تحصیل به دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفت. پس از فارغ التحصیلی به جنوب رفت و مشغول کار در شرکت نفت شد. او در این دوران به فعالیت های دست چپی پرداخت و در پی وقایع ۲۸ مرداد مجبور شد به تهران بیاید. او بعدها به دعوت دانشگاه کیمبریج برای تدریس زبان فارسی به انگلستان رفته و در کنار تدریس به تحصیل زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه پرداخت. رساله دکترای او درباره نثر معاصر فارسی بود که بعدها در انگلستان به عنوان Modern persian prose literature به چاپ رسید. این کتاب سال ها بعد توسط او به عنوان پایه گذاران نثر جدید فارسی توسط نشر نی منتشر شد. او پس از تحصیل به عنوان استاد زبان فارسی دانشگاه کیمبریج به تدریس پرداخت و همچنین استاد مدعو دانشگاه کالیفرنیا بوده است. وی پس از پنج سال تحصیل به ایران بازگشت و سال ها در ایران بود تا اینکه از طرف شرکت نفت به لندن رفته و پس از بازنشستگی به تألیف و ترجمه مشغول شد.نام خانوادگی او میرمحمد صادقی بوده که خودش در جوانی آن را به کامشاد تغییر داد.

کتاب های حسن کامشاد

استالین مخوف


ایران برآمدن رضاخان


دنیای سوفی


عادات و آداب روزانه بزرگان


هنر داستان نویسی


حدیث نفس


سرگذشت فلسفه


درک یک پایان


قبله عالم


روح داروثی دینگلی


شبح خانم ویل


اندیشه عیسی


خاورمیانه


دریای ایمان


تاریخ چیست ؟


اندیشه توکویل


ویتگنشتاین پوپر


اتفاق می افتد


پایه گذاران نثر جدید فارسی


آخرین امپراطور


امپراتور، بازی امپراتور


مورخ و تاریخ


عیسی