نیما طبری فرد

نیما طبری فرد

یما طبری فرد متولد سال 1357؛ نتورکر، نویسنده و سخنران بین‌المللی است.

کتاب های نیما طبری فرد