رحیم فروغی

رحیم فروغی

رحیم فروغی(متولد 1346 ایران) شاعر و مترجم ادبیات عرب است که چند سالی است که ترجمه آثار عربی در ایران را ازشاعران و نویسندگان عرب انجام می دهد.

کتاب های رحیم فروغی

واحه ی غروب