عبدالحسین شریفیان

عبدالحسین شریفیان

عبدالحسین شریفیان در سال ۱۳۰۵ در بندر بوشهر متولد شد(درگذشتهٔ مرداد ماه ۱۳۸۸ در تهران). دوران ابتدایی و دوران متوسطه را در دبیرستان سعادت بوشهر سپری کرد و دیپلم رشته ادبی را از این دبیرستان اخذ نمود. وی در هنگام تحصیل شاگرد شاعر مشهور سیدمحمدطاهردشتی ملقب به شفیق شهریاری بود.
نوجوانی : دوران نوجوانی و جوانی وی مصادف بود با شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضاشاه و اشغال بندر بوشهر توسط متفقین. عبدالحسین شریفیان در همین زمان، زبان انگلیسی را نزد برخی افسران انگلیسی مقیم بوشهر به خوبی آموخت. در سال ۱۳۲۹ به خدمت سربازی رفت و دوران نظام را در دانشکده افسری سپری کرد. در سال ۱۳۳۱ وارد دانشگاه تهران شد و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کرد. از اساتید برجسته استاد شریفیان در هنگام تحصیل در دانشگاه تهران، دکتر لطفعلی صورتگر، دکتر علاءالدین پاسارگاد و دکتر پرویز ناتل خانلری بودند.
فعالیت ادبی : عبدالحسین شریفیان یکی از پرکارترین مترجم های ایران بوده و در طول شصت سال فعالیت ادبی، بیش از ۵۰ کتاب از آثار معروف جهان را به فارسی برگردانده است. وی از آثار نویسندگان بزرگی چون هرمان هسه، آندره ژید، سامرست موآم و ویلیام فاکنر کتاب های متعددی را به فارسی برگردانده است.
عبدالحسین شریفیان در بیست سال گذشته آثار متعددی از هرمان هسه نویسنده آلمانی ترجمه کرده است.