گوئل کهن

گوئل کهن

پرفسور گوئل کهن متولد سال 1330 ، پژوهشگر و نویسنده ایرانی است که پژوهش های حیاتی در چند حوزه را به انجام می رساند.

کتاب های گوئل کهن