جورج استریکر

جورج استریکر

دکتر جورج استریکر استاد روانشناسی در دانشگاه آرگوسی، دانشگاه واشنگتن دی سی است. پیش از آن، وی استاد برجسته روانشناسی در انستیتوی درنر، دانشگاه آدلفی در گاردن سیتی، نیویورک بود. وی در سال 1960 دکترای روانشناسی بالینی را در دانشگاه روچستر راچستر، نیویورک و در سال 1997 روانشناسی افتخاری را از دانشکده روانشناسی حرفه ای ایلینوی، پردیس میدوز دریافت کرد. وی از زمان تحصیل در دانشگاه Argosy، دانشگاه واشنگتن دی سی 2004 و بین سالهای 1963 و 2004 در دانشگاه آدلفی بود و در آنجا به عنوان رئیس انستیتو درنر خدمت کرد.

کتاب های جورج استریکر

تلفیق روان درمانی ها