ریک تورنر

ریک تورنر

دکتر جی. ریک تورنر رئیس مشاوره و ارتباطات LLC و استاد الحاق داروسازی در کالج داروسازی و علوم بهداشتی دانشگاه کمبل است. وی یک دانشمند تحقیقاتی تجربی و آزمایشگر بالینی است و علاقه خاصی به ایمنی قلب و قلب و عروق داروهای غیر قلب و عروق و تولید و استفاده از داروهای فشار خون و دیابت نوع 2 دارد.

کتاب های ریک تورنر

مقدمه ای بر تحلیل واریانس