کلاوس شواپ

کلاوس شواپ

پروفسور کلاوس شواب اقتصاددان، کارآفرین، نیکوکار و استاد دانشگاه اهل آلمان است، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره مجمع جهانی اقتصاد است. این مجمع، محلی است که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رهبران اقتصادی و سرمایه‌داران دنیا دور هم جمع می‌شوند و درباره‌ی مسائل مهم اقتصادی و جهانی تصمیم‌گیری می‌کنند.

کتاب های کلاوس شواپ