احد علیقلیان

احد علیقلیان

احد علیقلیان متولد سال 1338 در تهران است. او در سال 1364 از دانشگاه شیراز لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفت و در سال 1368 از همان دانشگاه با مدرک فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی فارغ التحصیل شد.کتاب اروپا از دوران ناپلئون، نوشتهٔ دیوید تامسن، با ترجمهٔ احد علیقلیان و همکاری خشایار دیهیمی در پاییز سال 1387 به عنوان کتاب شایستهٔ تقدیر کتاب فصل شناخته شد و کتاب تراژدی مردم، اثر اورلاندو فایجس با ترجمهٔ وی به عنوان کتاب فصل بهار 1388 برگزیده شد. همین طور کتاب زندگی قیصرها با ترجمهٔ وی در سال 1389 به عنوان کتاب شایستهٔ تقدیر کتاب فصل شناخته شد.

کتاب های احد علیقلیان

عصر اطلاعات (3جلدی _ با قاب)


آسیاب رودخانه فلاس


تولد اروپا


ما گربه هستیم


پول


دروغ گویی


اختراع قوم یهود


جنایت و مکافات


برادران کارامازوف


آلیور تویست


پایان رابطه


فاکنر در دانشگاه


اقتصاد خیر و شر


زندگی قیصرها


پایان رابطه


جهانی شدن منصفانه