پل فایرابند

پل فایرابند

پل فایرابند به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی فعالیت کرده است. (1958-1989).
او در مقاطع مختلف در انگلستان، ایالات متحده، نیوزلند، ایتالیا، آلمان و در نهایت سوئیس زندگی می کرد. از آثار مهم وی می توان به "علیه روش" (چاپ شده در 1975)، "علم در جامعه آزاد" (چاپ شده در 1978) و "خداحافظی با عقل" (مجموعه مقالات چاپ شده در 1987) اشاره کرد. فایرابند به دلیل دیدگاه آنارشیستی خود در مورد علم و رد وجود قوانین روش شناختی جهانی مشهور شد. او یک شخصیت تأثیرگذار در فلسفه علم، و همچنین در جامعه شناسی علمی است.

کتاب های پل فایرابند

استبداد علم