ماری ایو مورین

ماری ایو مورین

ماری ایو مورین (Marie-Eve Morin) فیلسوف کانادایی و استاد فلسفه در دانشگاه آلبرتا است. از سال 2012 تا 2018 وی سردبیر سمپوزیوم: مجله کانادایی فلسفه قاره ای بود. مورین به خاطر کارهایش در زمینه ساختارگرایی پسا پدیدارشناسی شناخته شده است.

کتاب های ماری ایو مورین

فلسفه ی ژان لوک نانسی