بریان تامسون

بریان تامسون

دکتر ریشی ویوکاناندا (بریان تامسون) چهل سال است که از متخصصان روانپزشک مشورت می کند و بهترین دانش نظری و عملی خود را ارائه می دهد. او همچنین یوگا را در نقش خود به عنوان یک سیستم ارتقاء کیفیت شخصیت انسانی مطالعه کرده است. وی توسط سوامی ساتیاناندا در سال 1976 به sannyas راه یافت و ماموریت خود را در کشورهای مختلف در سراسر جهان انجام می دهد.

کتاب های بریان تامسون

روان شناسی کاربردی یوگا