علیرضا بهنام

علیرضا بهنام

علیرضا بهنام فارغ‌التحصیل کاردانی سینما و کارشناسی مهندسی عمران می باشد. فعالیت‌های ایشان کارگردانی مستندهای آقای خاطره و سفر به ماضی بعید می باشد.

کتاب های علیرضا بهنام

خوش شانس ها


مثل پرنده ای در باران


تصویر جیمز دین در شرق بهشت


عشق سگی است دربان جهنم


مارپیچ سیاه


هایکوی سیاه


گزارش دیگری


نشانه شناسی و شعر


کارگاه ترجمه شعر


عشق و گردش به چپ


کلاه کافکا


عشق ستاره ای درخشان است


چه