علیرضا بهنام

علیرضا بهنام

علیرضا بهنام فارغ‌التحصیل کاردانی سینما و کارشناسی مهندسی عمران می باشد. فعالیت‌های ایشان کارگردانی مستندهای آقای خاطره و سفر به ماضی بعید می باشد.

کتاب های علیرضا بهنام

خوش شانس ها


مثل پرنده ای در باران


تصویر جیمز دین در شرق بهشت


مارپیچ سیاه


هایکوی سیاه


گزارش دیگری


نشانه شناسی و شعر


عشق و گردش به چپ


عاشقانه های شاعر گمنام


کلاه کافکا


چه