هارولد فاکس

هارولد فاکس

هارولد فاکس، کلاس 77 یک نویسنده، یک ذهن‌گرا و یک سخنران است. او پس از بیش از 20 سال کار به عنوان افسر عملیاتی سیا، تصمیم گرفت زندگی خود را وقف کند تا به مردم یاد دهد چگونه از خود در برابر دستکاری ذهن و رفتارهای سمی دفاع کنند.

کتاب های هارولد فاکس

رازهای زبان بدن


چگونه دیگران را تحلیل کنیم