محمد قراگوزلو

محمد قراگوزلو

دكتر محمد قراگوزلو در هفتم خرداد ماه 1338 در تهران متولد شد. تحصيلات متوسطه را در تهران به پايان رساند. مدتى سردبير هفته نامه‌ى داخلى كانون پرورش فكرى كودكان بود. در سال 1354 دو كتاب مصور براى خردسالان با عنوان مار هفت سر و دريا كجاست توسط كانون منتشر كرد. ايشان از خرداد 1358 تحصيلات خود را به صورت نيمه حضورى در كالج عالى اسكياى سالزبورگ (رشته M.B.B.S) ادامه داد و ضمن استمرار مطالعه و تحقيق در عرصه‌ى فرهنگ و علوم سياسى به همكارى افتخارى با مطبوعات و مجلات معتبر پرداخت. نتيجه‌ى اين فعاليت گسترده در گستره‌اى به اندازه‌ى چاپ بيش از هزار مقاله و يادداشت وده‌ها سخنرانى در گردهمايى‌هاى دانشگاهى و گفت‌وگوهاى رسانه‌اى بوده است. از جمله آثار وی می توان "چنين گفت شيخ نيشابور (رساله‌اى در باب سلوك شناخت عطار)" و "دريغا عشق كه شد و باز نيامد" را نام برد.

کتاب های محمد قراگوزلو

صاحب شناسنامه


تاریخ تلخ