الهام صیفی کار

الهام صیفی کار

الهام صیفی کار متولد 1371 و دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علوم و تحقیقات است.

کتاب های الهام صیفی کار

خرده ماه ها


تختخواب فریدا


قلعه ای تنها در آینه


آخرین کلمات او


درخشش


زبان جادویی دیگران


نخست هیولا را زیبا می کنیم


خانم چاپستیک


فینلی داناوان کلکش را می کند


شما با سم تماس گرفته اید