آزاد بهمنش

آزاد بهمنش

آزاد بهمنش متولد سال 1357، دارای مدارک دانشگاهی و حرفه‌ای در معماری، معماری داخلی و همچنین گرافیکِ محیطی است، کتاب‌های «روند معماری داخلی»، «معماری بصری + ‌ادراک محیط»، «آموزش اسکیس طراحی داخلی»، « الگونگاری طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی»، «روانشناسی بصریِ معماری داخلی» و مجموعه چند جلدی «فضا، عناصر و شیوه»، تعدادی از تألیفات دیگر این نویسنده و پژوهشگر دپارتمان هنر و معماری دانشگاه است.
این نویسنده و پژوهشگر هم‌اکنون مدیر «کانون معماری طراحان آزاد - ارغوان» است و پروژه‌های مختلفی را در بخش‌های معماری، طراحی داخلی، گرافیک محیطی، المان‌های شهری، غرفه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور طراحی و اجرا کرده است.

کتاب های آزاد بهمنش