اصغر نوری

اصغر نوری

اصغر نوری متولد 1355 تبریزاست. اومترجم، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر می باشد. وی تحصیلات خود را در رشته کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تبریز به اتمام رسانده است.

کتاب های اصغر نوری

آتیلا


سه روایت جعلی


ماهی ها نگاهم می کنند


میخ ها


دروغ سوم


تراس/روال عادی


عوضی


بی سواد و فرقی نمی کند


دیوار گذر


دیروز


منگی


دفتر بزرگ


هنر مردن


مجموعه سه گانه ی دوقلوها


هفت درس مارسل پروست


مدرک


محله ی گم شده


ستاره شناس


آن زندگی که من به تو دادم


دوچرخه ی مرد محکوم و سه چرخه


مثل خاری در انگشت


برهوت عشق


سکوت