اصغر نوری

اصغر نوری

اصغر نوری متولد 1355 تبریزاست. اومترجم، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر می باشد. وی تحصیلات خود را در رشته کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تبریز به اتمام رسانده است.

کتاب های اصغر نوری

سه روایت جعلی


ماهی ها نگاهم می کنند


میخ ها


بی سواد و فرقی نمی کند


دیروز


منگی


عوضی


مجموعه سه گانه ی دوقلوها


محله ی گم شده


ستاره شناس


دوچرخه ی مرد محکوم و سه چرخه


مثل خاری در انگشت


برهوت عشق


سکوت