دنی لافریر

دنی لافریر

Dany Laferrière یک رمان نویس و روزنامه نگار هائیتی-کانادایی است که به زبان فرانسوی می نویسد. او در 12 دسامبر 2013 به کرسی 2 آکادمی فرانسه انتخاب شد و در مه 2015 به عضویت درآمد.

کتاب های دنی لافریر

معمای بازگشت