مهرداد صدقی

مهرداد صدقی

مهرداد صدقی متولد ۱۳۵۶ هستم، در مدارس مختلف بجنورد دانش آموز بوده ام (ابتدایی: امام خمینی و قدس. راهنمایی: ابوریحان بیرونی. دبیرستان: دانش و حسن آبادی) اما خاطرات مدرسه امام خمینی، ابوریحان بیرونی و دبیرستان دانش برایم شیرین تر است.
در سال ۷۵ در رشته صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گرگان پذیرفته شدم و در همین دانشگاه مقاطع ارشد و دکترا را هم ادامه دادم. در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس هستم.

کتاب های مهرداد صدقی

آب نبات پسته ای


آبنبات هل دار


رقص با گربه ها


مغز نوشته های یک جنین


آبنبات دارچینی


آخرین نشان مردی


میرزا روبات


نقطه ته خط