مهدی سیدی

مهدی سیدی

سید مهدی سیدی فرّخد، متولد 1332 در روستای فرّخد ولایت طوس، دارای دیپلم ریاضی از شهر مشهد، و تحصیلات ناتمام دانشگاهی در رشته های فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد و علم و صنعت تهران، محقّق آزاد در حوزة تاریخ، جغرافیای تاریخی، فرهنگ، و ادبیّات کلاسیک خراسان بزرگ، خصوصا خراسان ایران و طوس و شهر مشهد، نویسنده حدود 50 مقاله و مولف و مصحّح بالغ بر بیست کتاب (از سال 1371 به بعد)، که عنوان آن دربارة شهر مشهد (عموما با بودجه و مساعدت شهرداری و مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد) است، به این شرح:ولد: 1332 فرّخد روستایی در جوار پاژتحصیلات: فیزیک (دانشگاه مشهد)، مهندسی الکترونیک (علم و صنعت تهران).سابقه فعالیت: عضو انجمن میراث فرهنگی توس، مدیر آرامگاه فردوسی، مدیر گروه تاریخ و جغرافیای تاریخی و مطالعات مشترک خراسان و آسیای مرکزی و مرکز خراسان شناسی، عضو شورای نامگذاری شهر مشهد، عضو انجمن میراث فرهنگی شهر مشهد، عضو هیأت مدیره فرهنگسرای فردوسی.10 سال(از سال 59 تا 69)را فقط مطالعه می کند؛ بدون این که چیزی منتشر کند و از سال 69 شروع به انتشار مقاله و کتاب می کند که نتیجه اش حدود 18 کتاب، چه مشترک و چه تنها اعم از تألیف و تصحیح در حوزه ی خراسان است. تاریخ مشهد، سیمای تاریخ فرهنگ شهر مشهد، تصحیح نفوس ارض اقدس(آماری از مردم شهر مشهد در سال 1257 خورشیدی)، سراینده ی نظم کاخ بلند، نیمی ز ترکستان نیمی ز طرقانه،(زمانی که ترکمنستان و ازبکستان و آذربایجان از شوروی جدا شدند کسی این کشورها را نمی شناخت. این کتاب در معرفی این سه کشور است)، جغرافیای تاریخی ترکمنستان، جغرافیای تاریخی مرو(در معرفی مرو)، دیبای خسروانی(گزیده ی تاریخ بیهقی است که در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان ادبیات تدریس می شود)، چراغ برات خراسان و... از سال 76 تا 80 نیز در مرکز خراسان شناسی مدیریت گروه تاریخ و جغرافیای تاریخی و مطالعات مشترک ایران و آسیای مرکزی را بر عهده دارد.کارنامه علمی:نویسنده حدود 50 مقاله و مولف و مصحّح بالغ بر بیست کتاب (از سال 1371 به بعد)، که عنوان آن دربارة شهر مشهد (عموما با بودجه و مساعدت شهرداری و مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد) است، به این شرح:1ـ تاریخ شهر مشهد، از آغاز تا مشروطیّت، تهران، جامی، 1378.2ـ سیمای تاریخی فرهنگی شهر مشهد، تهران، 1382، آوام با

کتاب های مهدی سیدی