جواد شمس

جواد شمس

جواد شمس متولد 1325 و مترجم و بازیگر تئاتر بود. او 29 مرداد 1401 بر اثر سرطان درگذشت.

کتاب های جواد شمس

توفان


آن طور که میل شماست