علی صالحی

علی صالحی

سید علی صالحی زادهٔ ۱۳۳۴ در ایذه در استان خوزستان شاعر و نویسندهموج ناب و شعر گفتار در شعر معاصر ایران

کتاب های علی صالحی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !