ایچیرو ساتو

ایچیرو ساتو

ایچیرو ساتو ( ‫۱۹۱۳‏-‏۱۹۸۷)

کتاب های ایچیرو ساتو

ایکیگای و کایزن