امیر احمدی آریان

امیر احمدی آریان

امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و روزنامه نگار، سال 1358 در اهواز متولد شده است. او در رشته ی مهندسی متالوژی تحصیل کرده است اما در حوزه ی ادبیات فعالیت می کند. او تا کنون سابقه ی همکاری با نشریاتی همچون بیدار، کارنامه، ارغنون، زیباشناخت، شهروند امروز، مهرنامه، شرق، هم میهن، اعتماد، اعتماد ملی و غیره را در کارنامه ی خود دارد و در حوزه ی ترجمه نیز آثاری از پل اوستر، تری ایگلتون، دکتروف، خیمنز و دیگران را منتشر کرده است.

کتاب های امیر احمدی آریان

پیش روی


جایی برای پیرمردها نیست


کتاب اوهام


مرگ


لویی آلتوسر


زنانه نیست