کریستین ارلاخ

کریستین ارلاخ

کریستین ارلاخ در رشته روانشناسی و درمان سیستمیک تحصیل کرد. در تجربیات گذشته خود به عنوان مدرس و محقق در دانشگاه مونیخ (آلمان) مطالعات وی با قدرت روش های روایی برای یافتن و انتقال دانش ضمنی و ارزش ها و باورهای فرهنگی سروکار داشت. او در 20 سال گذشته از روش‌های روایی برای ملموس ساختن دانش و باورهای تجربی و ضمنی استفاده می‌کند و به سازمان‌ها در فرآیندهای انتقال دانش مشاوره می‌دهد. او بنیانگذار NARRATA Consult است، شبکه ای که در زمینه دانش روایی و مدیریت تغییر تخصص دارد. او تالیفات متعددی در مورد روش های روایت در سازمان ها نوشته است.

کتاب های کریستین ارلاخ

روزی روزگاری سازمانی