برایان ای. شارپلس

برایان ای. شارپلس

برایان شارپلس یک روانشناس و محقق بالینی مجاز است. او در حال حاضر دانشیار مدعو روانشناسی در کالج سنت مری مریلند و پژوهشگر مدعو در گلداسمیتز، دانشگاه لندن است.

کتاب های برایان ای. شارپلس

فنون درمان روان پویشی