حسن انوری

حسن انوری

حسن انوری (زادهٔ ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ در تکاب) استاد بازنشستهٔ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران، سرپرست تألیف فرهنگ بزرگ سخن، مصحّح گلستان سعدی، و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او به‌عنوان چهرهٔ ماندگار در رشتهٔ «ادبیات» معرفی شده‌است. همچنین، بخشی از پژوهش‌های او به حافظ‌پژوهی اختصاص دارد. نام خانوادگی انوری به خاطر تعلق خاطر پدر حسن انوری به شاعران برگزیده شده و چون اجازه استفاده نام خانوادگی فردوسی و سعدی به او داده نشد، نام انوری شاعر قرن ششم را برگزید.

کتاب های حسن انوری

کلک خیال انگیز (5جلدی)


گزیده غزلیات سعدی


غمنامه ی رستم و سهراب


رزم نامه رستم و اسفندیار


ذیل فرهنگ بزرگ سخن


فرهنگ روز سخن


فرهنگ فشرده سخن (دو جلدی)


فرهنگ امثال سخن


فرهنگ جغرافیایی سخن


فرهنگ دانش آموز سخن


فرهنگ اعلام سخن


فرهنگ درست نویسی سخن


فرهنگ کنایات سخن (2 جلدی)


گزیده قصاید سعدی


کلیات سعدی


شوریده و بی قرار


گزیده بوستان


نسیم عطر گردان


فرهنگ کودکان سخن