الهام رعایی

الهام رعایی

الهام رعایی مترجم، محقق و پژوهشگر،متولد بهمن ۱۳۵۹ است وی مدرک مهندسی مکانیک را از دانشگاه تهران گرفت و پس از آن، بواسطه ی جوی که در آن بزرگ شده بود و سال ها موسیقی را به طور جدی پیگیری کرده بود و از همه مهم تر خانواده ی اهل ادب و فرهنگی که در آن متولد شده بود، به ادبیات و فرهنگ گروید و کارشناسی ارشد را در رشته ی فرهنگ و زبان های باستانی مطالعه کرد و در حال و حاضر هم در مجموعه ی مدارس همایون صنعتی و دفتر آموزش پژوهی کاریز در دپارتمان language art آن مجموعه مشغول به کار شده است.

کتاب های الهام رعایی

مردم مشوش


ما در برابر شما


و من دوستت دارم


شهر خرس