مرجان بخت مینو

مرجان بخت مینو

مرجان بخت مینو حرفه ی اصلی اش ویراستاری است. فوق دیپلم را از دانشگاه تهران و دوره ی لیسانس را در رشته ی محیط زیست در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به پایان رسانده است. بعدها وارد حوزه ی ادبی شده ،فوق لیسانس ادبیات از دانشگاه پیام نور تهران را اخذ کرده و از زمانی که خواهر وی، فریده بخت مینو، در حوزه ی نشر به فعالیت پرداخته، با او همکاری داشته است. تاکنون، 18 عنوان کتاب بزرگسال چاپ کرده است و دارای 50 عنوان کتاب کودک است.

کتاب های مرجان بخت مینو

میلدرد پیرس


خانه ای روی گودال


حرفی ناگفته


اطلسی های لگد مال شده


پرنده ی شیرین جوانی


نمایشنامه دو شخصیتی


باغ وحش شیشه ای


خال گل سرخ


شب ایگوانا


بیست و هفت واگن پر از پنبه


گربه روی شیروانی داغ


ده بلوک در کامینورییل


بانو لارکسپور لوسیون


باد صحرا


نزول اورفیوس


تابستان و دود