محمد اسماعیل فلزی

محمد اسماعیل فلزی

محمداسماعیل فلزی متولد 1344 در رشت، مترجم ایرانی دارای دکترای پزشکی عمومی است. از جمله آثار ترجمه شده وی که به بازار نشر عرضه شده است می توان به «حماسه گیلگمش» در سال ۷۶، مجموعه های داستانی بی بی پیک در سال ۸۱ و ازدواج رندانه در سال ۸۲ اشاره کرد. طب فرعی و شاخه های گوناگون آن عنوان کتاب وی در مورد شاخه های گوناگون طب غیررسمی و کل نگر است و آخرین اثر ترجمه شده دکتر فلزی «خنده در تاریکی» نوشته ولادیمیر نابوکف است.

کتاب های محمد اسماعیل فلزی

مغز: داستان شما


شگفتی های کیهان


آینده ذهن


کلید روانشناسی مدرن


حماسه گیلگمش