ترانه

انتشارات ترانه

کتاب های انتشارات ترانه

پیاده در هوا


گفتگوهایی با لئوکو


اسپوتنیک دلبند من


دور دنیا در هشتاد روز


بیست هزار فرسنگ زیر دریا


پدر پولدار پدر بی پول


فقط غیرممکن غیرممکن است!...


بگذار دنیای بزرگ بچرخد


سفر به اعماق آمازون


خانه متحرک


پنج هفته در بالن


مخلوقات فانی


سفر به مرکز زمین


دژخیم عشق


مسئله اسپینوزا


درمان شوپنهاور


شماره صفر


دفتر یادداشت کانگورو


تشنگی و گرسنگی


قاتل بدون مواجب


آواز خوان طاس


فردا


بداهه گویی آلما


هذیان دو نفره


درس


مستاجر جدید


برقص برقص


چرا از اوانس نپرسیدند


ژاک یا تسلیم


قربانیان وظیفه


همه ترس هایم


سیمای خویشتن