دهه 1900 میلادی

دهه ی 1900 میلادی، دورانی پرفراز و نشیب از نظر فرهنگی بود. نویسندگان در این دوره مصمم بودند تا از میراث و تأثیرات دوره ی ویکتوریایی فاصله بگیرند. هنرمندان در این زمان، فرصتی منحصر به فرد برای خلق آثاری مبتکرانه برای مخاطبینی جدید به دست آوردند.

کتاب های دهه 1900 میلادی

کتاب داستان های شگفت انگیز


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب زیر ستاره پاییزی


کنوت هامسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1920

کتاب رزا


کنوت هامسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1920

کتاب بنونی


کنوت هامسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1920

کتاب بهترین داستان های کوتاه آنتون چخوف


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب آنی شرلی


جزو لیست برترین رمان های ادبیات نوجوان

کتاب مامور سری


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب نوسترومو


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب کاری


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب باد در درختان بید


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب آوای وحش


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب دمیان


هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1946

کتاب مرحوم ماتیا پاسکال


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1934

کتاب در تنگ


برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

معرفی چند اثر
معرفی کتاب داستان های شگفت انگیز
حیرت انگیز و مسحورکننده.
Goodreads
معرفی کتاب بنونی
رمانی با هنر روایی بدیع.
Goodreads
معرفی کتاب رزا
یکی از جذاب ترین داستان های هامسون.
Google Books
معرفی کتاب زیر ستاره پاییزی
با توصیفاتی شعرگونه از طبیعت و تصاویر روانشناسانه ی تیزبینانه.
Hamsunsenteret.no
معرفی کتاب بهترین داستان های کوتاه آنتون چخوف
داستان های چخوف، قدرت تغییر، الهام بخشی و التیام دارند.
Barnes & Noble
معرفی کتاب آنی شرلی
داستانی تحسین شده درباره ی اهمیت خانواده.
Barnes & Noble
معرفی کتاب نوسترومو
رمانی بسیار مهم از نظر سیاسی و روانشناسانه در ادبیات مدرن.
Barnes & Noble
معرفی کتاب مامور سری
مأمور سری، تصویری عمیقا طعنه آمیز از روابط انسانی ارائه می دهد.
Penguin
معرفی کتاب روان کاوی برای همه
این کتاب در زمره ی لذت بخش ترین آثار فروید جای می گیرد.
Barnes & Noble
معرفی کتاب کاری
این اثر به خاطر درک درایز از زندگی در جهان تماما تجاری شهرهای بزرگ، در یادها مانده است.
Barnes & Noble