داستان مرتبط با موسیقی

داستان مرتبط با موسیقی

داستان های مرتبط با موسیقی به آثاری گفته می شود که موسیقی به گونه ای در آن دخیل باشد. این آثار، تمرکز اصلی داستان را بر تاریخچه ی موسیقی، سبک های موسیقی، یک موسیقی دان و یا خواننده ی خاص قرار می دهند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های داستان مرتبط با موسیقی

ویولن دیوانه


سلما لاگرلوف برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1909

جوخه زمان


برنده جایزه ی پولیتزر داستان سال 2011

آهنگ عشق


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

شش طرح داستانی که همه داستان های جهان را شکل می دهند

محققین بیش از 1700 رمان را بررسی کرده اند و در نتیجه ی این تحقیق شش نوع داستان مشخص شده اند – ولی آیا آن ها داستان های دوست داشتنی ما را هم شامل می شوند؟