دهه 1830 میلادی

دهه 1830 میلادی

دهه ی 1830 میلادی به خاطر اتفاقاتی چون انقلاب فرانسه، جنگ استقلال طلبی ایالت تگزاس، انتشار اولین رمان چارلز دیکنز و البته به چاپ رسیدن رمان تأثیرگذار الیور توییست، و انتشار رمان گوژپشت نوتردام از ویکتور هوگو، در زمره ی مهمترین دهه های قرن نوزدهم قرار می گیرد.

کتاب های دهه 1830 میلادی

تریبوله دلقک شاه


ویکتور هوگو از برترین و پرفروش ترین نویسندگان کلاسیک فرانسه

لوکرس بورژیا


ویکتور هوگو از برترین و پرفروش ترین نویسندگان کلاسیک فرانسه

ری بلاس


ویکتور هوگو از برترین و پرفروش ترین نویسندگان کلاسیک فرانسه

سرخ و سیاه


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کلود ولگرد


ویکتور هوگو از برترین و پرفروش ترین نویسندگان کلاسیک فرانسه

باباگوریو


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

فاوست


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

سرگذشت آرتور گوردن پیم


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

گوژپشت نتردام


ویکتور هوگو از برترین و پرفروش ترین نویسندگان کلاسیک فرانسه

بیشتر بخوانید

ویکتور هوگو، پیشوای ادبیات رمانتیک فرانسه

وقتی از «ادبیات فرانسه» صحبت می کنیم، یکی از نام هایی که به سرعت به ذهن می آید، «ویکتور هوگو» است

معرفی چند اثر
معرفی کتاب کلود ولگرد
داستانی هیجان آور و تفکربرانگیز.
Barnes & Noble
معرفی کتاب تریبوله دلقک شاه
خارق العاده.
Opera De Paris
معرفی کتاب لوکرس بورژیا
بدیع و به شکل زیبایی انسانی.
Culture Kiosque
معرفی کتاب ری بلاس
اثری نوشته ی یکی از بزرگترین شخصیت ها در ادبیات فرانسه.
Barnes & Noble