ادبیات هلند

ادبیات هلند

ادبیات هلند، اشتراکات زیادی با ادبیات کشورهای همسایه ی خود به خصوص بلژیک دارد. رویدادهای جنگ جهانی اول، حمله ی امپراطوری آلمان به بلژیک و مشکلات اقتصادی و سیاسی هلند، تأثیر بسزایی در شکلگیری ادبیات مدرن هلند داشته اند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات هلند

عصرها


برنده جایزه رینا پرینسن جرلیگ سال 1947

27شعر عاشقانه و شعرهای دیگر


برنده جایزه ادبی P.C hooft-prijs

زندگی پنهانی


نامزد دریافت جایزه Nspublic سال 2010

سوءقصد


از کتاب های پرفروش در اروپا و آمریکا

تشریفات


برنده جایزه پگاسوس

ننگ


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر