نمایشنامه رئال

نمایشنامه رئال

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های نمایشنامه رئال

سه خواهر


آنتون چخوف از بزرگترین نویسندگان ادبیات روسیه

دایی وانیا


آنتون چخوف از بزرگترین نویسندگان ادبیات روسیه

ستون های جامعه


هنریک ایبسن از بزرگترین نمایشنامه نویسان ادبیات مدرن

ایوانف


آنتون چخوف از بزرگترین نویسندگان ادبیات روسیه

عروسکخانه


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

«تئاتر ابزورد»: معناباختگی بر روی صحنه

اگرچه شروع «تئاتر ابزورد» اغلب در آثار آوانگارد مربوط به دهه های 1920 و 1930 در نظر گرفته می شود، خاستگاه های آن در حقیقت به مدت ها قبل باز می گردد.