فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

فهرست پیش رو، حاصل تلاش های مایکل بیلینگتون، منتقد و تحلیلگر تئاتر در نهاد خبری گاردین انگلستان، برای انتخاب برترین نمایشنامه های تاریخ البته به قلم نویسندگان غربی است و در آن، آثار ارزشمند هنرمندان بزرگی همچون ویلیام شکسپیر، هنریک ایبسن، جورج برنارد شاو، یوجین اونیل و بسیاری دیگر به چشم می خورد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

مکبث


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

هنری پنجم


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

آیسخولوس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

رومئو و ژولیت


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

دکتر فاستوس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

خسیس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

آندروماک


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

کیمیاگر


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

دوشس ملفی


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

دروغگو


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

خمره طلا


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

هراس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

هلن


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

شب دوازدهم


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

آشنایی با گونه های «دراما»

«دراما» به صورت معمول «نمایشنامه» خوانده می شود و به خالق آن نیز «نمایشنامه نویس» و یا «دراماتیست» گفته می شود.