فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

فهرست پیش رو، حاصل تلاش های مایکل بیلینگتون، منتقد و تحلیلگر تئاتر در نهاد خبری گاردین انگلستان، برای انتخاب برترین نمایشنامه های تاریخ البته به قلم نویسندگان غربی است و در آن، آثار ارزشمند هنرمندان بزرگی همچون ویلیام شکسپیر، هنریک ایبسن، جورج برنارد شاو، یوجین اونیل و بسیاری دیگر به چشم می خورد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

آیسخولوس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۵۶,۰۰۰ تومان

مکبث


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۳۵,۰۰۰ تومان

رومئو و ژولیت


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۲۲,۰۰۰ تومان

خمره طلا


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۵,۰۰۰ تومان

دروغگو


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۵,۰۰۰ تومان

هراس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۶,۰۰۰ تومان

آندروماک


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۵,۰۰۰ تومان

خسیس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۹,۰۰۰ تومان

هنری پنجم


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۲۱,۰۰۰ تومان

دکتر فاستوس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۶,۰۰۰ تومان

هلن


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۵,۰۰۰ تومان

دوشس ملفی


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۹,۸۰۰ تومان

کیمیاگر


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۸,۰۰۰ تومان

شب دوازدهم


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۵,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر