مجموعه داستان ها فرانکلین لاک پشت

مجموعه داستان ها فرانکلین لاک پشت

در داستان های فرانکلین، هر داستان با شمردن توانایی ها و کارهایی که فرانکلین از عهده آنها برمی آید شروع می شود و سپس به مشکلات و ناتوانی های او می پردازد. این نکته از ویژگی های این کتاب است و به مخاطب نشان می دهد که هر انسانی مجموعه ای از توانایی ها و ناتوانی هاست.
این مجموعه برنده لوح سپاس از ششمین جشنواره کتاب های آموزشی رشد شده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های مجموعه داستان ها فرانکلین لاک پشت

عجله کن فرانکلین


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

فرانکلین به مدرسه می رود


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

یک روز بد برای فرانکلین


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

فرانکلین و جشن هالووین


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

فرانکلین و روز شکرگزاری


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

فرانکلین و روز دوستی


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

فرانکلین یک دوربین عکاسی پیدا می کند


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

فرانکلین دوچرخه سواری می کند


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

فرانکلین و دوستانش به موزه می روند


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

محله ی فرانکلین


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

فرانکلین و دندان شیری


دارنده ی لوح سپاس از ششمین جشنواره ی کتابهای آموزشی رشد

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر