تاریخ روسیه (شوروی)

تاریخ روسیه (شوروی)

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های تاریخ روسیه (شوروی)

زندگی رویایی سوخانوف


برنده جایزه داستانی شیرهای جوان کتابخانه عمومی نیویورک سال 2007

قحطی سرخ


برنده جایزه لیونل گلبر سال 2018

قصه های کولیما


برنده جایزه کتاب ملی برای بهترین کتاب ترجمه شده سال 1981

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر