تاریخ روسیه (شوروی)

تاریخ روسیه (شوروی)

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های تاریخ روسیه (شوروی)

تعمیرکار


برنده جایزه پولیتزر سال 1967

تراژدی مردم انقلاب روسیه


برنده جایزه کتاب NCR سال 1997

کاترین کبیر


برنده جایزه PEN / Jacqueline Bograd Weld برای بیوگرافی سال 2012

رومانوف ها


برنده جایزه بادبادک طلایی سال 2015

لنین


برنده جایزه کتاب ناشر مستقل (IPPY) سال 2001

استالین (۲ جلدی)


برنده جایزه ادبی کاستا سال 2007

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر