کتاب فرهنگ رشد فرهنگی

Culture
کد کتاب : 20500
شابک : 978-6001198878
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 370
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 9
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب فرهنگ رشد فرهنگی اثر امیررضا پوررضایی

هر رفتار و افکاری در انسان ها با یک نرم افزار ذهنی پشتیبانی و هدایت می شود که آن نرم افزار ذهنی را فرهنگ مضاف مرتبط با موضوع می نامیم. رفتار وافکار حوزه ترافیک با فرهنگ ترافیک، رفتار و افکار حوزه آپارتمان نشینی با فرهنگ آپارتمان نشینی، رفتار و افکار حوزه خورد و خوراک با فرهنگ تغذیه و... رشد فرهنگی به عنوان یکی از رفتارهای پیچیده انسان نیز با فرهنگ مضاف مرتبط با خود، یعنی با فرهنگ رشد فرهنگی، پشتیبانی می شود. هر آن چه که در حوزه رشد فرهنگی. همه نمی افتد، ارتباط مستقیم دارد با فرهنگ رشد فرهنگی. هم فرهنگ های مضاف از جنس عادت هستند و این تنها فرهنگ رشد فرهنگی است که از جنس تغییر عادت است و یا به عبارت دیگر، فرهنگ رشد فرهنگی، عادت به تغییر در صورت لزوم عادت است. اگر عالی ترین هدف در زندگی انسان را شادی واقعی بدانیم و اگر پذیرفته باشیم که عدم هماهنگی بین فرهنگ و جریان جاری زندگی، زندگی را تا حد فروپاشی کامل فکری می برد و اثری از شادی در آن باقی نمی گذارد، این جاست که ارزش و ضرورت رشد فرهنگی و به دنبال آن، مفهوم نویافته ای با عنوان «فرهنگ رشد فرهنگی» آشکار می شود.

کتاب فرهنگ رشد فرهنگی

دسته بندی های کتاب فرهنگ رشد فرهنگی