کتاب لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی

German Ideology
کد کتاب : 2086
مترجم :
شابک : 978-9645571670
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 389
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 1974
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 10 مهر

ایدئولوژی آلمانی
German Ideology
کد کتاب : 2090
مترجم : تیرداد نیکی

شابک : 978-9643205737
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 816
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 1974
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 10 مهر

معرفی کتاب لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی اثر کارل مارکس

ما این زحمت را به خود نخواهیم داد که برای فیلسوفان خردمندمان توضیح دهیم که «رهایی» «انسان» با فرو کاستن فلسفه، الهیات، جوهر و جز آن ها به «خودآگاهی» و با رهایی «انسان» از سلطه ی این عبارات -که هرگز او را از اسارت بازنداشته است- حتی گامی هم به پیش نمی رود. و نیز به آنان توضیح نخواهیم داد که نیل به رهایی واقعی فقط در جهان واقعی و با وسایل واقعی امکان پذیر است، که بردگی بدون دستیابی به ماشین بخار و دستگاه نخریسی ملغا نمی شود، که سرواژ (ارباب-رعیتی) را بدون کشاورزی اصلاح شده نمی توان از میان برداشت و به طور کلی، مردم تا زمانی که قادر نباشند خوراک، نوشاک، پوشاک و سرپناه کافی -به لحاظ کمی و کیفی- به دست آورند، رها نتوانند شد. «رهایی» کنش تاریخی است نه ذهنی، و با وجود شرایط تاریخی مناسب، (یعنی) در مرحله ای از صنعت، تجارت و کشاورزی فراهم می گردد. -از «ایدئولوژی آلمانی»

کتاب لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی