کتاب دگرگونی بزرگ

The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time
خاستگاه های سیاسی و اقتصادی روزگار ما
کد کتاب : 2156
مترجم :
شابک : 978-6008514053
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 545
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1944
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

معرفی کتاب دگرگونی بزرگ اثر کارل پولانی

در اثر کلاسیک تاریخ اقتصادی و نظریه اجتماعی "دگرگونی بزرگ"، کارل پولانی تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از "دگرگونی بزرگ" انقلاب صنعتی را تحلیل می کند. تجزیه و تحلیل او نه تنها نواقص موجود در بازار خود تنظیم کننده را توضیح می دهد، بلکه پیامدهای وخیم اجتماعی بازار سرمایه داری بدون نظارت را نشان می دهد. مطالب مقدماتی جدید پولانی، نشانگر اهمیت تجدید نظر در تحلیل معنایی در دوره جهانی سازی و تجارت آزاد است.
پولانی اعتقاد دارد که اقتصاد بازار مدرن و دولت مدرن را نه به صورت عناصر گسسته، بلکه باید آنها را به صورت یک خلق انسانی واحد، که او آن را "جامعه بازار" می نامد، دانست.
یک ویژگی بارز "جامعه بازار" این است که ذهنیت اقتصادی بشریت تغییر یافته است. مردم قبل از "دگرگونی بزرگ"، اقتصادهای خود را بر مبنای جبران و توزیع مجدد در روابط شخصی و جمعی تنظیم می کردند. در نتیجه صنعتی شدن و افزایش نفوذ دولت، بازارهای رقابتی ایجاد شد که تمایلات اجتماعی قبلی را تضعیف کرده و آنها را با نهادهای رسمی جایگزین کرد، که هدفشان بهبود اقتصاد بازار خود تنظیم شده بود.

کتاب دگرگونی بزرگ

کارل پولانی
کارل پاول پولانی مورخ اقتصادی، انسان شناس اقتصادی، اقتصاددان سیاسی، جامعه شناس تاریخی و فیلسوف اجتماعی یهودی، مجارستانی بود. وی بیشتر برای مخالفت با تفکر اقتصادی سنتی و همچنین نوشتن کتاب «دگرگونی بزرگ» شناخته شده است. پولانی امروزه به عنوان نظریه پرداز ذات گرایی که رویکردی فرهنگی به اقتصاد می باشد و بر قرارگرفتن اقتصاد در جامعه و فرهنگ تأکید می کند، شناخته می شود. این دیدگاه برخلاف ضدیت با جریان اصلی علم اقتصاد، در انسان شناسی، تاریخ اقتصادی، جامعه شناسی اقتصادی و علوم سیاسی دیدگاهی معمول می ...
نکوداشت های کتاب دگرگونی بزرگ
As the Second World War was drawing to a close in 1944, two great works of political economy were published. One was Hayek's The Road to Serfdom, the driving force behind the free-market revolution in the final quarter of the twentieth century. The other was Karl Polanyi's The Great Transformation. . . . [It] is well worth reading
همزمان با پایان جنگ جهانی دوم در سال 1944 ، دو اثر عالی اقتصاد سیاسی منتشر شد. یکی از آن ها "راهی به سرفدم" هایک، نیروی محرکه انقلاب بازار آزاد در ربع آخر قرن بیستم بود. دیگری کتاب "دگرگونی بزرگ" اثر کارل پولانی بود....
The Guardian

"[The Great Transformation] did more than any work of that generation to broaden and deepen the critique of market societies.
"[ دگرگونی بزرگ] کاری بزرگتر از تمام چیزهایی که گسترش و تعمیق جامعه بازار را برای آن نسل به همراه داشتند، انجام داد.
The Progressive

قسمت هایی از کتاب دگرگونی بزرگ (لذت متن)
خودخواهان با خوشحالی خود را تسلی می دادند، با این فکر که این ایده سخاوتمندانه بود، اما لیبرال نبود

فقر نتیجه منطقی در جامعه بود. محدودیت غذا و نامحدودی مردم درست زمانی به وجود آمد که تصور افزایش بی حد و حصر ثروت ما را تسخیر کرد. کنایه ای تلخ با خود به همراه دارد.

بینش رابرت اوون یک بینش واقعی بود: اگر اقتصاد بازار مطابق با قوانین خاص خود تکامل یابد، شرارت های بزرگ و دائمی را ایجاد خواهد کرد.