کتاب شهر سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان

Shahr siasat va eghtesad dar ahd ilikhanan
کتاب «شهر، سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان» نوشته سید ابوالفضل رضوی، به این منظور نوشته شده است تا میان دوره هجوم و عصر حکومت گری مغول ها تفاوت قایل شده باشد. توجه اصلی نویسنده بر ساختار اقتصاد شهری در عصر ایلخانان است و فرضیه او برپایه چنین نکته ای است که عهد ایلخانان (654 - 736 ق) عصر انحطاط و انفعال حیات اقتصادی اجتماعی نیست و نباید تنها با رویکردی سیاسی به آن دوره نگریست. پژوهش نویسنده در ده فصل تنظیم شده و در آخر به نتیجه گیری پرداخته است.
  • 10 % تخفیف
    قیمت : 67,000 | 60,300 تومان

  • موجود
  • انتشارات: امیرکبیر امیرکبیر
    نویسنده: سید ابوالفضل رضوی
کد کتاب : 23440
شابک : 978-9640012413
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2019
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 18 خرداد
دسته بندی های کتاب شهر سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان